Từ khóa: phương Tây
Tìm thấy 2 kết quả
Một số vấn đề Phật giáo phương Tây

Một số vấn đề Phật giáo phương Tây

GNO - Ni sư Jetsunma Tenzin Palmo là một trong những vị nữ tu sĩ Phật giáo Tây phương nổi tiếng bậc nhất trên thế giới. Vào năm 1967, ở tuổi 21, Ni sư thọ giới tại tu viện Rumtek ở Sikkim từ Đức Karmapa thứ 16.