Từ khóa: quan trọng
Tìm thấy 6 kết quả
Tam tạng Pāli là hệ thống Kinh-Luật-Luận của Phật giáo Theravāda

Tổng quan về Tam tạng Pāli

GNO - Trong quá trình đọc các bài viết về Phật học tôi được biết một số đoạn kinh được trích từ kinh Pháp cú, kinh Phật tự thuyết, kinh Mi-tiên vấn đáp, kinh A-hàm v.v…, và rất nhiều kinh khác nữa. Tôi không biết những kinh này có nằm trong năm bộ Nikāya không?
Ảnh minh họa

Chánh ngữ trong đời sống quan trọng như thế nào?

GN - Từ xưa đến nay, chánh ngữ vẫn là yếu tố cần thiết để khẳng định “tính người” trong mỗi cá nhân, cộng đồng và xã hội vì nó xuất phát từ chánh niệm và chánh tư duy. Chánh ngữ có thể kết nối chúng ta lại với nhau vì truyền thông là một mặt quan trọng của đời sống loài người.