Quảng Ngãi: Phát hiện 18 sắc phong trong chùa cổ

Đại đức Thích Như Tiến - trụ trì chùa Hoa Sơn giới thiệu các sắc phong. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/Vietnam+)
Đại đức Thích Như Tiến - trụ trì chùa Hoa Sơn giới thiệu các sắc phong. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/Vietnam+)

Đại đức Thích Như Tiến - trụ trì chùa Hoa Sơn thuộc thôn Thanh An, xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết chùa đang lưu giữ 18 sắc phong, chiếu chỉ của triều đình nhà Nguyễn tấn phong nhân thần cho những bậc có công khai quốc, mở rộng bờ cõi về phương Nam. Trong đó, vua Minh Mạng ban 3 sắc phong, vua Thiệu Trị ban 8 sắc phong, vua Tự Đức ban  sắc phong, vua Đồng Khánh và vua Duy Tân mỗi vị ban tặng một sắc phong.

Tất cả những sắc phong, chiếu chỉ này hiện vẫn còn nguyên vẹn.

Theo Đại đức Thích Như Tiến, nội dung trong các sắc phong và chiếu chỉ là phong nhân thần cho những vị quan có công khai phá vùng đất phương Nam gồm Quang Chiếu vương Mai Đình Dõng - người được chúa Nguyễn Hoàng giao nhiệm vụ trấn giữ vùng đất Quảng Nam từ năm 1571 đến năm 1602 và Lương Văn Chánh, người có công khai mở vùng đất Phú Yên vào năm 1611. Trong đó, bản sắc phong đầu tiên của vua Minh Mạng ghi “Minh Mạng tam niên cửu ngoạt nhị thập tứ nhật” (Năm thứ 3 Minh Mạng ngày 24 tháng 9) sắc phong cho Quang Chiếu vương Mai Đình Dõng.

Hầu hết các sắc phong này trước đây được lưu giữ trong gia đình thân nhân trong vùng nhưng vì chiến tranh khốc liệt, những gia đình này sợ thất lạc nên gửi vào chùa Hoa Sơn lưu giữ đến nay.

Đại đức Thích Như Tiến mong muốn được các cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi dịch nghĩa các sắc phong để làm sáng tỏ nội dung. Nếu như các sắc phong này có giá trị ở tầm quốc gia thì chùa Hoa Sơn sẵn sàng hiến tặng cho Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày