Sao lại "khó khăn" với lễ kỳ siêu tại Quế Sơn?

GNO - Trong hơn một tuần qua, Phật tử ở huyện Quế Sơn (Quảng Nam) và TP.Đà Nẵng đã xôn xao chuyện địa phương thiếu mặn mà trong việc tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ (AHLS) diễn ra tại Tượng đài Liệt sĩ Cấm Dơi (Quế Sơn).

CTV Giác Ngộ Online tại TP.Đà Nẵng đã thâm nhập thực tế vụ việc, giải đáp những thắc mắc của dư luận Phật tử sở tại…

Từ các văn bản chính thức của các cấp

Ngày 28-3-2013, BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam có Công văn số 334 gởi Ban Tôn giáo tỉnh xin phép tổ chức Lễ tưởng niệm và kỳ siêu AHLS tại Đài tưởng niệm núi Cấm Dơi (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) từ ngày 26 đến 28-4-2013.

Hà tĩnh cầu siêu2.jpg

Một buổi lễ cầu siêu AHLS tại Hà Tĩnh - Ảnh: GNO

Ngày 18-4-2013, Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam có Công văn số 38 phúc đáp do ông Phan Thọ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh ký, gởi BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam. Trong đó, ghi rõ sau khi căn cứ những quy định của Quốc hội, Chính phủ về tự do tín ngưỡng, Ban Tôn giáo tỉnh tiến hành thẩm định nhu cầu nói trên của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam và BTS GHPGVN huyện Quế Sơn. Trong quá trình thẩm định, UBND huyện Quế Sơn đã trao đổi với Trưởng BTS GHPGVN huyện Quế Sơn về nhu cầu, điều kiện tổ chức. Tuy  nhiên, BTS GHPGVN huyện Quế Sơn đã bày tỏ ý nguyện chưa đồng thuận về tổ chức cuộc lễ nói trên.

Do vậy, Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam xét thấy nhu cầu tổ chức Lễ tưởng niệm - kỳ siêu tại Đài tưởng niệm AHLS núi Cấm Dơi chưa đủ điều kiện để trình UBND cùng cấp xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Kiên trì với nguyện vọng của Phật tử

Như vậy, lần đầu xin phép tổ chức Lễ tưởng niệm cầu siêu các AHLS bất thành với một lý do được Công văn số 38 của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam đã nêu.

Gặp chúng tôi tại trụ sở UBND huyện Quế Sơn, ông Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách văn xã huyện cho biết: “Chúng tôi mời BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, BTS GHPGVN huyện Quế Sơn đến UBND huyện để họp bàn vấn đề này nhưng BTS GHPGVN huyện không ai đi dự nên chúng tôi băn khoăn chỗ ý kiến BTS GHPGVN huyện chưa hay biết gì việc này, nên chúng tôi lúc đầu không đồng ý tiến hành buổi lễ”.

Sau khi nhận được Công văn số 62 ngày 25-4-2013 của ĐĐ.Thích Đồng An, Trưởng BTS GHPGVN huyện Quế Sơn với nội dung cho biết BTS GHPGVN huyện Quế Sơn không có ý kiến gì trở ngại, thì BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam gởi tiếp theo Công văn số 342 ngày 26-4-2013 do ĐĐ.Thích Giải Quảng, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh ký gửi Ban Tôn giáo. Khi đó, Ban Tôn giáo fax đến UBND huyện Quế Sơn hứa sẽ đồng ý cho phép tiến hành Đại lễ vào các ngày 6, 7-5-2013, ông Lê Văn Dũng cho biết.

Trao đổi với CTV qua điện thoại, HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam bày tỏ thắc mắc về cách ứng xử lòng vòng của địa phương, vì sao lại không muốn một Đại lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các AHLS nơi mảnh đất có nhiều người con quê hương đã ngã xuống cho độc lập tự do của Tổ quốc lại chưa được tổ chức một buổi lễ cầu siêu bạt độ theo nghi lễ nhà Phật? Hoạt động ý nghĩa này vừa là tri ân, báo ân người nằm xuống, vừa là thể hiện tính nhân văn, từ bi của đạo Phật trong ý nghĩa độ sinh, độ tử.

Theo ĐĐ.Thích Giải Quảng, đây là lần thứ 3 huyện Quế Sơn từ chối việc tổ chức lễ tưởng niệm và kỳ siêu cho các anh linh AHLS. Họ nói dời lại vào ngày 6, 7-5-2013 nhưng đến hôm nay 8-5-2013 mà vẫn chưa thấy họ trả lời bằng văn bản gì!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày