Từ khóa: sư bà Diệu không
Tìm thấy 2 kết quả
Sư bà Thích nữ Diệu Không; Quận chúa Hồ Thị Hạnh.

Từ Quận chúa Hồ Thị Hạnh đến Sư bà Diệu Không

Hơn chục năm trước, khi tôi mang cuốn hồi ký của chị tôi là Nguyễn Thị Thiếu Anh sang tặng người bạn cũ Đồng Khánh năm xưa là chị Cao Xuân Nữ Oanh, tôi đã nghe chị nhắc đến Sư bà Diệu Không đang ở trong chùa Kiều Đàm ngay bên cạnh.