Từ khóa: Tam chúc
Tìm thấy 2 kết quả

Dừng tổ chức lễ hội chùa Tam Chúc và Hoằng Phúc

GNO - Do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 31-1, UBND tỉnh Hà Nam ban hành công văn yêu cầu dừng tổ chức 3 lễ hội: Tịch điền, Phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương và Khai hội chùa Tam Chúc năm 2021.