Tăng Ni với không gian mạng, tham gia các tổ chức xã hội

GNO - Thông tư số 206/2020/TT-HĐTS của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, ngày 19-9-2020 hướng dẫn việc sinh hoạt của Tăng Ni, gởi đến Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh, thành phố, Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, thành phố.

Theo đó, căn cứ điều 57, 58, 59 chương X Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VI;Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-BTSTW ngày 24-7-2020 của Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2020, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN ban hành thông tư hướng dẫn việc sinh hoạt của Tăng Ni.

Mục đích đảm bảo quyền và nghĩa vụ của Tăng Ni trong tu học, hành đạo, sinh hoạt theo đúng chính pháp, Giới luật, truyền thống Phật giáo Việt Nam, Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư và pháp luật Nhà nước.

A. Sử dụng không gian mạng của Tăng Ni

1. Giải thích từ ngữ

a) Không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian;

b) Dịch vụ trực tuyến bao gồm trung tâm điều hành điện tử của Giáo hội, các trang thông tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội, blog …;

2. Quyền của Tăng Ni sử dụng không gian mạng

a) Tăng Ni được quyền sử dụng không gian mạng để nâng cao kiến thức, tu học, nghiên cứu, tương tác, chia sẻ thông tin, phát huy tính mẫu mực đạo đức, lối sống của người xuất gia với các pháp lữ và tín đồ, cư sĩ Phật tử;

b) Sử dụng không gian mạng phải theo đúng quy định Luật an ninh mạng (Luật số 24/2018/QH14).

c) Tăng Ni có nhu cầu chia sẻ, tương tác thì sử dụng trang thông tin điện tử (website) chính thống của BTS tỉnh, mạng xã hội Butta, Phật sự online của GHPGVN và các website của Ban, Viện TƯGH là những công cụ chính để Tăng Ni có nhu cầu chia sẻ, tương tác.

d) Tăng Ni được quyền sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân nhưng phải chịu trách nhiệm về các thông tin đăng tải, chia sẻ, tương tác trên không gian mạng theo quy định của Luật an ninh mạng, quy định của Giáo hội và thông tư này.

3. Nghĩa vụ của Tăng Ni sử dụng không gian mạng

Tăng Ni sử dụng không gian mạng không được thực hiện các hành vi:

a) Phê phán pháp môn khác, không tạo mâu thuẫn trong truyền thống tu học của Phật giáo Việt Nam;

b) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu Cách mạng Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm niềm tin tôn giáo, phân biệt chủng tộc;

c) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, cộng đồng Tăng Ni, tín đồ, cư sĩ Phật tử, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài Giáo hội;

d) Thông tin trên không gian mạng có nội dung mang tính bịa đặt, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài Giáo hội;

e) Xuyên tạc lịch sử Phật giáo Việt Nam và tổ chức GHPGVN, làm ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ Phật giáo, uy tín của Giáo hội, gây phương hại đến lợi ích của Giáo hội và Dân tộc;

f) Mọi hành vi tuyên truyền, kích động, xúi giục, lôi kéo, tụ tập đông người xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Giáo hội;

g) Không được đăng tải lên không gian mạng các hành vi vi phạm của trụ trì Tự viện, Tăng Ni chưa được các cấp Giáo hội xử lý;

h) Chia sẻ cảm xúc và hình ảnh cá nhân, tương tác và các hành vi khác không phù hợp với Giáo pháp, Giới luật Phật chế, hình ảnh thanh tịnh của tu sĩ Phật giáo Việt Nam.

4. Biện pháp chế tài

a) Lần thứ nhất: BTS tỉnh nhắc nhỡ, khiển trách, yêu cầu sám hối;

b) Lần thứ hai: BTS tỉnh tiếp tục nhắc nhỡ, cảnh cáo và yêu cầu sám hối;

c) Lần thứ ba: Tiếp tục vi phạm, BTS tỉnh báo cáo HĐTS để tẩn xuất khỏi GHPGVN.

Nếu là trụ trì tự viện thì BTS cấp tỉnh đình chỉ chức vụ trụ trì 6 tháng để sám hối, tiếp tục vi phạm báo cáo HĐTS để cách chức trụ trì, trao đổi với sơn môn, hệ phái liên hệ bổ nhiệm trụ trì khác thay thế.

B. Tăng Ni tham gia các tổ chức trong và ngoài nước

1. Tăng Ni được quyền tham gia các tổ chức trong nước: Cơ quan dân cử, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, các hội và hiệp hội được Giáo hội các cấp từ Trung ương đến địa phương giới thiệu.

2. Tăng Ni được quyền tham gia các tổ chức của Liên hợp quốc và các tổ chức nước ngoài khác được nhà nước CHXHCNVN cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự tỉnh giới thiệu.

3. Cá nhân Tăng Ni tham gia các tổ chức trong nước cũng như các tổ chức khác của nước ngoài chưa được nhà nước CHXHCNVN cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, làm ảnh hưởng đến lợi ích của Giáo hội và Tổ quốc. Tùy mức độ và hành vi làm ảnh hưởng đến Giáo hội và Tổ quốc, được chế tài:

a) Lần thứ nhất: BTS tỉnh tuyên truyền, vận động;

b) Lần thứ hai: BTS tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động;

c) Lần thứ ba: Cá nhân Tăng Ni tiếp tục vi phạm, BTS tỉnh báo cáo HĐTS sự để xử lý theo Giới luật, Hiến chương GHPGVN. Cá nhân Tăng Ni phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Nếu là trụ trì Tự viện, HĐTS sẽ xử lý theo Giới luật, Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

C. Tổ chức thực hiện

1. Trụ trì tự viện, Tăng Ni khi thực hiện các hoạt động Phật sự, tu học, sinh hoạt, hành đạo phải thực hiện đầy đủ các quy định của Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư, pháp luật Nhà nước và thông tư này.

2. Các hành vi vi phạm, tùy mức độ vi phạm sẽ xử lý theo Giáo luật, Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư.

3. Các trường hợp cá biệt khác, sau khi nhận được báo cáo của BTS tỉnh, Ban Thường trực HĐTS sẽ có hướng dẫn và chỉ đạo giải quyết.

Trên tinh thần trí tuệ - kỷ cương - hội nhập - phát triển, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam và tổ chức GHPGVN, Ban Thường trực HĐTS sự yêu cầu quý BTS, Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, thành phố thực hiện việc quản lý Tự viện, Tăng Ni theo quy định của Giới luật, Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư, pháp luật Nhà nước và thông tư này.

Thông tư trên do HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ấn ký, có hiệu lực từ ngày 19-9-2020.

H.D

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

 Ảnh: Thế Phong

Ước vọng đầu năm của người Phật tử

GNO - Với nhiều Phật tử trong và cả ngoài TP.HCM, được tham gia Pháp hội Dược Sư đầu năm Giáp Thìn - 2024 tại Việt Nam Quốc Tự là điều thiêng liêng, là ước vọng đầu năm và là hạnh phúc lớn lao khi Xuân về.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1237 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Trí tuệ viên mãn

GNO - Pháp ở trong tất cả chúng ta. Cho dù bạn có nhận ra nó hay không, nó vẫn có mặt. Cho dù bạn có quan sát nó hay không, nó vẫn ở đó. Vấn đề đơn giản là liệu bạn có biết cách giải mã nó hay không. Một khi bạn biết các giáo lý của Đức Phật, bạn có thể tự giải mã, giống như cách bạn tập đọc một quyển sách.
Ảnh minh họa

Giữ giới và phước đức

GNO - Người phạm hay khuyết giới làm việc thiện và người giữ giới làm việc thiện thì phước đức khác nhau thế nào?

Thông tin hàng ngày