Từ khóa: tên húy
Tìm thấy 1 kết quả
Tên húy chính xác của Lễ Thành hầu là CÁNH

Tên húy chính xác của Lễ Thành hầu là CÁNH

GN - Trong nhiều năm gần đây, một số nguồn và tác giả đã khẳng định rằng tên húy của nhân vật Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là Kính nhưng do kiêng húy nên đã đổi thành “Cảnh”. Có đúng như thế không? Không đúng.

Thông tin hàng ngày