Từ khóa: Tết mặc áo mới
Tìm thấy 1 kết quả

Góc an nhiên: Áo hoa

GN - Tôi ghét phải nói đi nói lại một điều nhưng bắt đầu bài viết này, tôi chẳng tìm được cách mở đầu khác nên lại phải nói, hồi xưa nhà tôi nghèo lắm...