Từ khóa: Thái tử xuất gia
Tìm thấy 1 kết quả
Kính lễ Đức Thế Tôn - Bậc Thầy của trời người - Ảnh: Làng Mai

Ý nghĩa Phật xuất gia, thành đạo

GNO - Ý nghĩa xuất gia, thành đạo và thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật là ba vấn đề chính mà quý thầy cô cần suy nghĩ để khéo vận dụng những lời dạy trong kinh điển Nguyên thủy và Đại thừa.