Thêm một hiện tượng "giả trang Phật giáo"

GNO - "Thoát" là tên của "dự án" (thực hiện bởi "Học viện Khổng Tử"?!) được quảng bá tại một trang web với loạt sản phẩm cùng chủ đề.

"Dự án" này của một người tự nhận là "nhà phong thủy" có tên Huệ Phong được "tấn phong" với nhiều "chức danh" rất kêu như: "cha đẻ phương thức làm việc mới"... đã từng bị tạm dừng triển lãm "bộ ảnh" - do chưa được cấp phép của cơ quan chức năng sở tại.

nhaphongthuy 3.jpg
Với hình thức bề ngoài như tu sĩ, sử dụng những từ ngữ nhà thiền,
ông Phong dễ dàng gây ngộ nhận những gì ông nói là Phật giáo


Có ý kiến cho rằng việc làm này của ông Huệ Phong là "giả trang Phật giáo", một trong những hiện tượng "mượn danh thiền Phật giáo" để làm bậy, (như kiểu "Đạo sư" Duy Tuệ).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna

GNO - Patna ngày nay được xây dựng từ thế kỷ V trước lịch Tây. Pháp Hiển đến đây năm 405, đúng vào triều đại Gupta vàng son của Ấn Độ. Cung điện do quỷ thần làm ra mà ngài tả, có còn không?

Thông tin hàng ngày