Từ khóa: Thích nữ Như Minh
Tìm thấy 5 kết quả
Có một vườn xuân (thơ Ni trưởng Thích nữ Như Minh)

Có một vườn xuân (thơ Ni trưởng Thích nữ Như Minh)

GNO - Ni trưởng Thích nữ Như Minh, Phó Trưởng ban Phân ban Ni giới Trung ương, tác giả của nhiều tập thơ đã được xuất bản, và rất nhiều bài thơ khác cảm tác theo thời duyên. Giác Ngộ Online giới thiệu bài thơ xuân thiền Ni trưởng chia sẻ đầu xuân Nhâm Dần.