Từ khóa: thiện ác
Tìm thấy 3 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Trên đỉnh núi Thứu

GNO - Núi Thứu (Grdhrakuta), về mặt địa lý, là một ngọn núi không lớn, không nguy nga hùng vĩ, nhưng trong tâm thức cộng đồng Phật giáo, núi Thứu thiêng liêng, cao lớn và hùng vĩ nhất.
Phật tử nên dành thời gian trì tụng kinh thường ngày, ngay cả khi chưa thể trường chay - Ảnh minh họa của Vũ Giang

Ăn mặn, tụng kinh có... đổ nghiệp?

GNO - Tôi có nghe vị giảng sư giảng rằng: “Phật tử ăn mặn mà tụng kinh Pháp hoa thì đổ nghiệp, nếu ăn trường chay tụng kinh thì không sao”. Xin quý Báo cho nhận xét về lời giảng trên.
Ảnh minh họa

Buông xả

GNO - Thiền quán là biết cả khi tâm an tĩnh và khi tâm không an tĩnh. Biết cái tưởng của quá khứ và tương lai vì chúng là kiến thức trực quan. Loại kiến thức này không bị mắc kẹt trên các tưởng. Đây được gọi là kỹ năng buông xả.