Thiền viện Đạo Viên an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

GNO - Sáng 29-9-2013 (nhằm ngày 25-8-Quý Tỵ), chư Tăng, Ni và Phật tử tại thiện viện Đạo Viên (số 435 Chemin de la Sablière, Lantier, Québec, Canada) đã tổ chức lễ lạc thành và an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm.

HKy 6.jpg
Chư tôn thiền đức niêm hương, trang nghiêm làm lễ trước Đại hùng bửu điện

Được biết, đây là tôn tượng được tạo từ Việt Nam chuyển sang và là tôn tượng thứ hai được an vị - sau thiền viện Bồ Đề (Boston, Hoa Kỳ).

Tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ-tát cao lớn được an vị trên ngọn đồi bên trái lối vào chánh điện, làm tăng vẻ trang nghiêm, tôn kính của thiền viện.

HKy 5.jpg

Và quang lâm ra đài Quan Âm để làm lễ lạc thành, an vị tôn tượng Bồ-tát

HKy 3.jpg

Nghi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính

HKy 4.jpg

Toàn cảnh buổi lễ

HKy 1.jpg

Chư tôn đức hồi quy phương trượng sau khi thực hiện xong các nghi thức truyền thống cho buổi lễ an vị

HKy 2.jpg

Chụp hình lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày