Từ khóa: Thôi nôi
Tìm thấy 1 kết quả
Đọc gì trên Báo Giác Ngộ số 1224 phát hành tuần này?

Đọc gì trên Báo Giác Ngộ số 1224 phát hành tuần này?

GNO - Nửa đầu tháng 11-2023, Ban Pháp chế T.Ư sẽ tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành cho thành viên trong cả nước tại TP.HCM và tỉnh Thanh Hóa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập GHPGVN cũng như Ban Pháp chế T.Ư có khóa bồi dưỡng cho lĩnh vực này.