Thuê người chép kinh

GN - Nhân mùa Vu lan báo hiếu, nhiều Phật tử đã phát tâm thuê người ghi chép kinh văn để hồi hướng phước báo cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời hoặc cha mẹ vừa quá vãng.

Có nơi yêu cầu chỉ chép câu niệm hồng danh của đức Phật A Di Đà vào một quyển tập, cứ mỗi hàng viết hai câu, viết hết một quyển  tập thì nhận được 25.000-30.000 đồng.

Anh chep kinh minh hoa.jpg

Chép lời kinh trong một cuộc thi do nhà chùa tổ chức - Ảnh minh họa cho bài viết

Thiết nghĩ đây cũng là việc làm tốt có ý nghĩa nếu như người thuê muốn tạo cơ hội cho người chép kinh gieo nhân duyên lành với Phật pháp qua việc chép kinh, đồng thời cũng là cơ hội tu tập Phật pháp (Nếu chép câu Phật hiệu thì là niệm danh hiệu Phật. Nếu chép các bài kinh thì là đọc tụng kinh văn. Nhờ đó mà huân tập chủng tử Phật pháp vào tâm thức. Nếu niệm Phật hoặc đọc tụng kinh điển mà tâm trở nên thanh tịnh, được nhất tâm thì càng hay).

Nhưng việc thuê người ghi chép lời kinh hoặc câu Phật hiệu sẽ có ý nghĩa tiêu cực nếu như người thuê nghĩ rằng mình bỏ tiền của ra để nhờ người khác tu giùm mình, tạo công đức phước báo giùm mình. Nếu có tâm niệm như thế thì e rằng đã rơi vào chỗ mê lầm đáng tiếc. Bởi vì công đức phước báo không thể mua bằng tiền, không thể nhờ người khác tạo giùm cho mình, công đức phước báo chỉ sinh ra từ thiện tâm và sự hành trì tu tập giáo pháp. Hy vọng việc thuê người tu tập, ghi chép kinh văn xuất phát từ suy nghĩ tích cực.

Qua tìm hiểu, phần lớn những người chép kinh đều cho rằng chép kinh là dịp để họ thực hành pháp môn niệm Phật. Đây là động cơ tích cực của việc chép kinh. Ai cũng bảo rằng, nếu chép chỉ để lấy thù lao thì không ai làm đâu, bởi vì chép một trang kinh mất ít nhất 10 phút, mà chép một quyển tập 90 trang phải mất khá lâu, rất cực nhưng chỉ được thù lao 25-30.000 đồng, không ai tha thiết cả.  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Xuân “nhặt” bình an nơi cửa thiền

Xuân “nhặt” bình an nơi cửa thiền

GNO - Mùa xuân, đến chùa lễ Phật, cũng là dịp mà nhiều gia đình trẻ, các bạn thanh thiếu niên “nhặt bình an”. Qua những khoảnh khắc, hình ảnh hữu duyên bắt gặp nơi cửa thiền, mọi người có thể tìm được nhiều niềm vui hỷ lạc trong dịp đầu năm mới.

Thông tin hàng ngày