Thương bàn tay Phật

GN - Bàn tay Phật, Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng là những bàn tay từ bi, bao dung, lắng nghe nỗi khổ đau của chúng sinh và luôn sẵn sàng độ tha với những hạnh nguyện cao quý như Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đức Quán Thế Âm có 12 lời nguyện cứu độ chúng sanh… 

Anh Me Quan Âm, Bạn đọc 628.JPG

Bàn tay Đức Quán Thế Âm Bồ-tát bị nhét tiền lẻ vào - Ảnh: H.P.L.T

Thế nhưng, theo thời gian, cùng với sự phát triển của đạo Phật, sự ảnh hưởng sâu rộng của giáo lý nhà Phật trong đời sống văn hóa - tâm linh con người thì việc “xâm nhập” của những tín ngưỡng dân gian cộng với suy nghĩ ấu trĩ, tham lam vô độ, “suy bụng mình ra bụng… thần thánh” nên người đi chùa ngày càng nhiều nhưng đọng lại phía sau hình ảnh đông đúc về số lượng ấy là nỗi buồn âm ỉ, nỗi lo về sự ứng xử lạ lùng nơi cửa thiền.

Trong đó, thương nhất vẫn là chuyện người ta bỏ tiền lẻ “cúng Phật” ngập cả tôn tượng, rồi họ bỏ tiền lẻ trên tay, trên đùi các vị A-la-hán như Giác Ngộ 627 mô tả kèm hình ảnh (bài Lễ phải có nghi, hội phải vui tươi!)

Đằng sau hành động lố bịch được quy định bởi suy nghĩ đó là việc làm cúng kính Phật, Bồ-tát, Hiền Thánh Tăng trở thành một sự “mất mát” rất lớn của người đi chùa và của văn hóa tín ngưỡng đạo Phật. Người đi chùa thì không có lợi lạc gì mà còn thêm tội vì ý niệm “cầu xin, mua chuộc” bằng tiền lẻ (trái với quan điểm nhà Phật vốn lấy triết lý Nhân quả là nền tảng, không có chuyện xin - cho). 

Còn hình ảnh nơi cửa thiền vốn thanh tịnh, trang nghiêm, giản dị thì bỗng dưng bị biến thành nơi có nhiều hình ảnh xấu xí, nhiều điều bất an cho xã hội… Rồi “người ngoài” họ nhìn vào, có người sẽ thừa cơ nói xấu và tạo ra sự mặc định trong dư luận là người đi chùa (nghiễm nhiên được nghĩ là Phật tử) là mê tín, không có văn hóa…; có người sẽ nghĩ đạo Phật (cụ thể là chùa chiền, Giáo hội) lỏng lẻo trong quản lý, tổ chức các hoạt động Phật sự, trong đó có lễ hội… nên mới để tình trạng đáng buồn ấy xảy ra, có vẻ mỗi năm mỗi gia tăng!

Nghĩ, và thương bàn tay Phật quá đỗi, thương bàn tay bị nhét tiền lẻ đã để lại quá nhiều hệ lụy mà chưa thấy có ai đứng ra chịu trách nhiệm hoặc lên tiếng hay có giải pháp gì đó…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1163 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quyết lòng tìm đến Linh Sơn

GNO - Bài sám Pháp hoa phần đầu nói về Tịnh độ, phần hai nói về Thiền tông là phương pháp tu thiền chủ trương hướng nội.

Thông tin hàng ngày