Từ khóa: Thượng tọa bộ
Tìm thấy 4 kết quả
Phật tử phương Tây trong một buổi lễ Tắm Phật

Đừng để “Phật giáo u buồn” như thế!

GNO - Giới luật Phật giáo làm nhằm giúp con người tránh xa việc ác, và hẳn nhiên hướng đến việc thiện. Ở thế gian, một người không phạm pháp đã được xem là người hiền lương. Nhưng người Phật tử còn hơn thế nữa, luôn hướng đến cái tích cực.