Từ khóa: Tọa cụ
Tìm thấy 6 kết quả
Độc hành trên con đường thiền định - Ảnh minh họa

Tu hành cần phải vững tâm

GNO - Con đường tu hành vốn dĩ không bằng phẳng, nhiều chông gai, nếu không bền tâm vững chí thì lắm lúc cũng bị lung lay, chuyển hướng. Để đi đến đạo quả hay chí ít là giữ vững chí hướng xuất trần thì giới, định, tuệ là ba chân vạc kiên cố để trụ vững giữa bão giông nghiệp lực và tám ngọn gió đời.