TP.HCM: Ban Trị sự thông báo gởi sơ kết Phật sự

Trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự
Trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự

GNO - Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM vừa thông báo về sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2020 gởi đến các ban chuyên môn trực thuộc GHPGVN TP, BTS GHPGVN 24 quận, huyện.

Theo đó, căn cứ Thông báo số 112/TB-HĐTS, ngày 6-6-2020 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc gửi báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2020; Để có đủ thông tin về mọi hoạt động Phật sự của các Ban làm cơ sở dữ liệu cho Ban Thư ký BTS GHPGVN TP tổng hợp, đúc kết văn bản báo cáo sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2020 của GHPGVN TP.HCM gởi về Văn phòng II Trung ương GHPGVN và các cơ quan chức năng liên hệ.

Ban Thường trực BTS GHPGVN TP thông báo đến các Ban gửi báo cáo sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2020 về Văn phòng BTS GHPGVN TP - Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3/2, phường 12, quận 10), hoặc gởi file word qua địa chỉ email: ghpgtphcm@gmail.com hoặc gởi qua zalo group: Ban Thư ký Phật giáo Thành phố và Thư ký Phật giáo 24 quận/huyện, Ban Thư ký Phật giáo Thành phố và Thư ký quý Ban Chuyên ngành) trước ngày 20-6-2020. Nội dung báo cáo cần ngắn gọn nhưng đầy đủ các mặt hoạt động Phật sự của Ban.

Thông báo số 202/TB-BTS của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP do TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP thay mặt Ban Thường trực ấn ký, ngày 9-6-2020.

H.D

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Campuchia Hun Manet thành kính đảnh lễ nhục thân Đức Tăng vương Tep Vong trước khi cung thỉnh nhập kim quan - Ảnh: Khmer Times

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN phân ưu về sự viên tịch của Đức Tăng vương Tep Vong

GNO - Thông tin từ Văn phòng I cho Báo Giác Ngộ hay, hôm qua 27-2-2024, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ấn ký Thư Phân ưu về sự viên tịch của Đức Tăng vương Phật giáo Vương quốc Campuchia - Đại lão Hòa thượng Tep Vong.

Thông tin hàng ngày