TP.HCM: Chùa Candaransi dâng y Kathina sau mùa an cư

GNO - Sáng nay, 20-10 (22-9- Kỷ Hợi) tại chùa Candaransi (P.14, Q.3) đã trang nghiêm diễn ra đại lễ dâng y kathina đến chư Tăng sau ba tháng an cư mùa mưa.

Trước khi lễ bắt đầu, ĐĐ.Châu Hoài Thái đã có thời pháp ngắn nói về ý nghĩa dâng y kathina đến Phật tử người Khmer, người Kinh sinh sống tại TP.HCM và các vùng lân cận về dự lễ.

ANHBA (12).JPG

Tác bạch trước 21 vị Tỳ-kheo tuyển chọn vị Tỳ-kheo làm lễ thọ y kathina

Theo đó đại lễ dâng y kathina mang một ý nghĩa, thể hiện thiện tâm của người Phật tử trong việc hộ trì Tăng đoàn, từ đó tạo nên niềm vui và phước đức lớn cho người Phật tử tại gia.

Theo truyền thống, lễ dâng y kathina thành tựu là thời gian từ 16-9 đến 15-10, mỗi chùa, một năm chỉ tổ chức một lần, bất cứ ngày nào trong 30 ngày đó. Phật tử chỉ cúng dường y đến chư Tăng rồi chư Tăng sẽ giao y theo Luật chứ không cúng trực tiếp đến cá nhân.

Sau khi đã dâng y, chư Tăng đã an cư ba tháng mùa mưa hội họp lại để chứng minh cho vị Tỳ-kheo đã được tuyển chọn làm lễ thọ y kathina. Tiếp theo, vị ấy thỉnh mời tất cả chư Tỳ-kheo cùng nói lên lời hoan hỷ với lễ thọ y kathina đúng pháp của chư Tăng.

Sau thời pháp thoại, đại diện thí chủ tập thể gia đình thiện nam Lâm Sóc, tín nữ Thạch Thị Col cùng các con Lâm San và Lâm Thi Hằng; gia đình thiện nam Trịnh Cấu, tín nữ Huỳnh Seeng Eng cùng các con và Phật tử hùn phước thực hiện nghi thức lễ nhiễu y 3 vòng chánh điện trong đại lễ dâng y kathina.

12ht.JPG
HT.Danh Lung thực hiện nghi thức thọ y Kathina

Tiếp đó, dưới sự chứng minh của HT.Danh Lung, Uỷ viên Thư ký HĐTS, trụ trì chùa Candaransi cùng 23 chư Tăng an cư tại đây thực hiện nghi thức hành Tăng sự, giao y và thọ y.


ANHBA (5).JPG
 Tập thể các gia đình thí chủ hùn phước thực hiện nghi thức lễ nhiễu y 3 vòng chánh điện

ANHBA (6).JPG

Thành kính nhiễu y cúng dường

ANHBA (2).JPG
ĐĐ.Châu Hoài Thái có thời thuyết pháp ngắn về ý nghĩa dâng y kathina

ANHBA (8).JPG
Phật tử tác bạch

13ht.JPG
Trang nghiêm lễ tại chánh điện chùa Candaransi

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày