Từ khóa: Trà xanh
Tìm thấy 1 kết quả
Cây chè cổ thụ Suối Giàng - Ảnh: Nguyễn Ngọc Tuấn

Trà Việt

GN - Trong nhiều năm gần đây, Việt Nam đứng vào nhóm 5 và 6 các quốc gia và vùng lãnh thổ xuất khẩu trà lớn trên thế giới.