Trải nghiệm đời sống tu viện ở Nam Kinh

GNO - Một ngôi chùa ở Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc, đã đưa ra một chương trình kéo dài 4 ngày, cho phép người tham gia sống cuộc đời của một tu sĩ Phật giáo.

nam kinh 2.jpg

50 người, được lựa chọn từ hơn 3.500 đơn xin, sẽ trải qua 4 ngày giống như các nhà sư thực sự đang sống (ảnh).

Nhưng có những điều kiện nghiêm ngặt khi tham gia. Những người tham gia cần phải gác điện thoại di động của họ sang một bên, tìm hiểu kinh điển Phật giáo, ăn chay và ngồi thiền để trải nghiệm truyền thống Phật giáo.

50 “nhà sư ngắn hạn”, những người có độ tuổi từ tuổi đôi mươi đến năm mươi, đến từ tất cả các tầng lớp xã hội, bao gồm giáo viên, bác sĩ, nhân viên văn phòng và sinh viên.

Văn Công Hưng (Theo CCTV)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna

GNO - Patna ngày nay được xây dựng từ thế kỷ V trước lịch Tây. Pháp Hiển đến đây năm 405, đúng vào triều đại Gupta vàng son của Ấn Độ. Cung điện do quỷ thần làm ra mà ngài tả, có còn không?

Thông tin hàng ngày