Từ khóa: trở nặng
Tìm thấy 9 kết quả
10 dấu hiệu F0 trở nặng

10 dấu hiệu F0 trở nặng

Khi có dấu hiệu khó thở, thở hụt hơi, SpO2 từ 95% trở xuống, mạch nhanh hơn 120 lần hoặc dưới 50 lần một phút... F0 cần liên hệ nhân viên y tế để được hỗ trợ.

Thông tin hàng ngày