[TRỰC TUYẾN] Hoà thượng Thích Lệ Trang thuyết giảng: "Kinh Thập thiện nghiệp đạo" - Phần III


Hòa thượng Thích Lệ Trang thuyết giảng cho Phật tử tại chùa Huê Nghiêm - Thành phố Thủ Đức, được phát bắt đầu từ 8g30 sáng ngày 2-7-2022 trong chương trình Pháp thoại cuối tuần

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày