Trung Quốc: Nghinh xuân ở núi Nga Mi

GNO- "Thắp nén chân hương giới định, chúng thích tử kiền thành, khói tỏa lò vàng, trong khoảnh khắc cuộn vào mười phương cõi..." 

Trước đêm trừ tịch của tiết xuân Nhâm Thìn 2012, các tự viện núi Nga Mi long trọng cử hành pháp hội phổ đồng cúng dường, dùng phương thức đặc biệt của Phật giáo hoan hỷ nghinh đón tân Xuân. Tứ chúng các tự viện thiết lập đàn tràng thượng hương kính lễ trước chư Phật, Bồ tát, chí thành cầu nguyện, vận nước xương long, phong điều vũ thuận; nhân dân hạnh phúc an khang, năm Rồng kiết tường như ý.

Sau đây xin giới thiệu chùm ảnh Pháp hội nghinh xuân của các tự viện núi Nga Mi:

 nghinh xuan 1.png

nghinhxuan 2.png

nghinh xuan 3.png

nghinh phat 4.png

nghinhxuan 5.png

nghinhxuan 6.png

nghinhphat 7.png

nghinhxuan 8.png

nghinhxuan 9.png

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1163 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quyết lòng tìm đến Linh Sơn

GNO - Bài sám Pháp hoa phần đầu nói về Tịnh độ, phần hai nói về Thiền tông là phương pháp tu thiền chủ trương hướng nội.

Thông tin hàng ngày