Trung Quốc: Pháp sư Tắc Ngộ phương trượng chùa Nam Phổ Đà khai thị cho các học viên lớp bồi dưỡng quản lí Đại học Hạ Môn

(GNO): Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 7/6/2009, Pháp sư Tắc Ngộ - Phương trượng chùa Nam Phổ Đà, nhận lời mời của các sinh viên lớp bồi dưỡng quản lý tại trường Đại học Hạ Môn, đích thân tham gia khai thị đặc sắc "Thiền một ngày" trước giảng đường chùa Nam Phổ Đà.

Buổi thuyết giảng này, Pháp sư Tắc Ngộ xoay quanh hai bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng và Ngài Thần Tú, mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền pháp trong "Lục Tổ Đàn Kinh" làm chủ đề. Pháp sư trình bày và giải thích rõ ràng những vấn đề quan trọng của Phật giáo, nhưng vô cùng thực tiễn về sự tu trì trong cuộc sống hằng ngày, không chỉ đơn thuần giảng về lí luận, đồng thời còn nêu rõ “hành giải” là vô cùng quan trọng cần phải đi đôi với nhau.

phap 1.jpg
Pháp sư Tắc Ngộ khai thị
 
phap 2.jpg
 
phap 3.jpg

Học viên lớp bồi dưỡng quản lí

phap 4.jpg

Chụp ảnh lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày