Trung Quốc: Trại hè Văn hóa Tịnh Độ tại chùa Đông Lâm

Giác Ngộ - Đêm 1-8-2011, Chùa Đông Lâm - Lô Sơn, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, đã triệu tập Hội nghị dự bị trại hè Văn Hóa Tịnh Độ lần thứ VIII tại Giảng Đường Hương Quang, các trại sinh tích cực đến tham gia hoạt động đều mặc áo hè màu trắng xếp hàng vào hội trường, bắt đầu mở ra một cuộc sống mới cho trại hè 2011.


traihe-1.gif

Các trại sinh đang tập hợp trước hội trường Giảng đường Hương Quang chùa Đông Lâm

 18 giờ 30 tối, Pháp sư Đức Thủ - người chủ trì hội nghị, cung thỉnh Pháp sư Đạo Nguyên Giám viện chùa Đông Lâm - Doanh trưởng trại hè lần này nói chuyện với các trại sinh.

traihe-2-a.gif

Đang phân tổ cho từng nhóm trại sinh

Trong tiếng vỗ tay hoan nghinh, Pháp sư Đạo Nguyên nét mặt tươi cười bước lên bục giảng. Đầu tiên, Pháp sư đại diện đại chúng chùa Đông Lâm, bày tỏ sự hoan nghinh nhiệt liệt đối với các thanh niên tài tuấn đến từ các nơi trên toàn quốc. Pháp sư Đạo Nguyên nói, chùa Đông Lâm - Lô Sơn đã có lịch sử hơn 1600 năm, là đạo tràng của Đại sư Huệ Viễn đời Đông Tấn khai sáng, và là cái nôi của Tịnh độ tông Trung Quốc. 

Hôm nay mọi người lòng tràn đầy khát vọng tìm cầu chân lý, đến chùa Đông Lâm học tập văn hóa Tịnh Độ trong cái nóng oi bức của mùa hè, thật là có căn lành, có phước báo.

traihe-3.gif

Chuẩn bị hội nghị cùng các trại sinh do Pháp sư Đạo Thủ - phụ trách Liên Xã Đông Lâm chủ trì

Pháp sư Đạo Nguyên nói, chủ đề trại hè lần thứ tám là "Tu phước tu huệ, an tâm lập mạng", chúng ta muốn có cuộc sống tốt đẹp, thì phải tu phước tu huệ. Vậy phải tu như thế nào? Do tin sâu nhân quả mới hạ thủ công phu, chỉ có tin sâu vào nhân quả, luân hồi trong ba đời, chúng ta mới biết kinh sợ nghiệp hoặc phiền não, không dám phóng túng tự ý buông lung tạo ác nghiệp "Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói vọng...". 

Tu trì năm giới, mười nghiệp lành, mới hiểu rõ được nghĩa lý "mỗi nhân duyên đều có bản tính không của nó". Do đó, tin càng sâu nguyện càng vững, tinh tấn trì danh niệm Phật, sẽ được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.

traihe-4.gif

Pháp sư Đạo Nguyên Giám viện chùa Đông Lâm - Doanh trưởng trại hè Tịnh Độ lần thứ VIII khai thị cho các trại sinh

Pháp sư Đạo Nguyên khai thị tiếp, tu phước tu huệ trước hết phải bắt đầu từ tịnh hóa tâm linh. "Kinh Kim Cang" nói: "Làm sao để hàng phục được vọng tâm?" (Vân hà hàng phục kỳ tâm). Muốn không bị dính mắc bởi năm Dục, sáu Trần của mộng, huyễn, bào, ảnh, thì phải hàng phục cho được vọng tâm, nên thể hiện và nắm vững sáu chữ - hồng danh "Nam Mô A Di Đà Phật" của pháp môn Tịnh độ,  dùng công đức và trí tuệ của danh hiệu Phật, hàng phục tâm tán loạn, tâm phan duyên, tâm vọng động của chúng ta, từ đó mới có thể đem cả thân tâm an trú vào cảnh giới Phật. Cuộc sống như thế, là cuộc sống tốt đẹp nhất và an lạc nhất. 

Bổn tánh chân như của chúng ta cùng với chư Phật không hai, cũng không phân biệt. Chỉ trong thời gian một tuần ngắn ngủi, mọi người nên trân quý nó. 

Thông qua niệm Phật, học Phật, khiến cho những ánh sáng rạng rỡ, mới mẻ tuôn tỏa trong cuộc sống chúng ta. Từ một kẻ lãng tử lưu lạc nổi chìm trong biển khổ sinh tử, do nhờ tin sâu, nguyện vững, trì danh niệm Phật sẽ trở thành một người con Phật tôn quý trên con đường "về nhà".

traihe-5.gif

Pháp sư Đức Thủ giảng giải quy củ và luật nghi trong tự viện

Sau những lời khai thị của Pháp sư Đạo Nguyên, Pháp sư Đức Thủ - người phụ trách Liên Xã Đông Lâm giới thiệu và sắp xếp hoạt động trại hè lần này, tuyên bố danh sách các Pháp sư phụ đạo các cư sĩ..., và giảng giải những chi tiết về lễ nghi cũng như các quy chế trong Phật môn.

traihe-6.gif

traihe-7.gif

traihe-8.gif

traihe-9.gif

Các trại sinh bên trong đại giảng đường Hương Quang

traihe-10.gif

Cư sĩ Từ Bình Bình - Phó giáo sư Học viện Âm nhạc Sư phạm Giang Tây

traihe-11.gif
traihe-11.gif
 

Sau cùng, cư sĩ Từ Bình Bình - Phó giáo sư Học viện Âm nhạc Sư phạm Giang Tây, hướng dẫn các trại sinh ca bài "Tam Bảo Ca" và "Đông Lâm Chi Hạ"

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày