Trung Quốc: Trường Đại học Phật giáo Nhật Bản trao học vị tiến sĩ danh dự cho Trưởng lão Truyền Ấn

(GNO): Vào ngày 3-12-2010 , Trường Đại học Phật giáo Nhật Bản long trọng cử hành "nghi thức trao học vị tiến sĩ danh dự cho Viện trưởng Hội trưởng Truyền Ấn" tại Đại lễ đường Phật học viện Trung Quốc (PHVTQ). Trưởng lão Truyền Ấn cho biết, đây không chỉ là vinh dự cho cá nhân mình, mà còn thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp đối với Phật giáo đồ Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, cũng như Trường Đại học Phật giáo Nhật Bản, giới Phật giáo Nhật Bản và Tịnh Độ tông Nhật Bản. 

truong hoc 1.png

Hội trường - nơi diễn ra nghi thức trao giải

Các nhà lãnh đạo đến tham dự buổi lễ có: Ông Tưởng Kiên Vĩnh - Phó Cục trưởng Cục Sự vụ Tôn giáo quốc gia; ông Tiêu Hồng - Phó Ty trưởng Ngoại sự ty; cư sĩ Đao Thuật Nhân - Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo TQ; Pháp sư Trạm Như - Phó Viện Trưởng Thường vụ PHVTQ, kiêm Phó Hội trưởng HHPGTQ; ông Vương Kiện - Thư ký trưởng HHPGTQ; ông Trương Lâm - Phó Thư ký trưởng; ông Tông Gia Thuận - Phó Thư ký trưởng; Pháp sư Diễn Giác - Phó thư ký trưởng; ông Trương Hậu Vinh - Phó Viện trưởng PHVTQ; Pháp sư Hướng Học - Phó Viện trưởng; Pháp sư Tông Tánh - Giáo Vụ trưởng kiêm Phó Viện trưởng và những vị phụ trách các bộ phận Văn phòng PHVTQ cũng như HHPGTQ.

truonghoc 2.png

Hiệu trưởng Sơn Cực Thân Chi trao chứng thư
Tiến sĩ danh dự cho Trưởng lão Truyền Ấn

Đại biểu phía Nhật Bản có: Ông Sơn Cực Thân Chi - Hiệu trưởng Trường Đại học Phật giáo Nhật Bản; ông Phước Nguyên Long Thiện - Giáo sư Phật giáo học Khoa học Trường Đại học Phật giáo NB, tiền Hiệu trưởng Đại học Phật giáo NB, Lý sự trưởng Hiệp hội Tịnh Độ tông Hữu nghị Trung - Nhật; ông Mai Điền Khảo - Cục trưởng Sự vụ Đại học Phật giáo NB; ông Tùng Thôn Công Vinh - Chủ nhiệm Khoa Giao lưu quốc tế Đại học Phật giáo NB, cùng toàn thể thầy trò Tăng sinh PHVTQ đồng tham gia nghi thức, và chứng kiến thời khắc lịch sử đầy ý nghĩa này. Nghi thức trao học vị do Pháp sư Trạm Như chủ trì.

truonghoc 3.png

Hiệu trưởng Sơn Cực Thân Chi đeo băng lụa học vị cho Trưởng lão Truyền Ấn

Sau bài "Tam bảo ca" trang nghiêm, là bắt đầu cử hành "Nghi thức trao học vị tiến sĩ danh dự Đại học Nhật Bản cho Viện Trưởng, Hội trưởng Truyền Ấn ". Ông Sơn Cực Thân Chi - Hiệu trưởng Trường Đại học Phật giáo Nhật Bản, đích thân trao chứng thư học vị tiến sĩ danh dự Đại học Nhật Bản, và trao tặng lễ phẩm cho Trưởng lão Truyền Ấn - Viện trưởng PHVTQ, kiêm Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo TQ.

truomghoc 4.png

Hiệu trưởng Sơn Cực Thân Chi phát biểu

Sau đó, Hiệu trưởng Sơn Cực Thân Chi đại diện Trường Đại học Phật giáo Nhật Bản phát biểu. Ông nói về thành tích ưu tú và thành quả nghiên cứu mà Trưởng lão Truyền Ấn đã đạt được trong thời gian lưu học tại Trường Đại học Phật giáo Nhật Bản. Ông nói rằng, Trưởng lão Truyền Ấn lâu nay luôn nỗ lực xúc tiến hưng long nền Phật giáo Trung Quốc. Về phương diện tu hành trong Phật giáo, Trưởng lão Truyền Ấn không những rất thực tiễn, mà còn chuyên tâm nỗ lực về phương diện nghiên cứu giáo học Phật giáo, cả hai đều đạt được nhiều thành tích kiệt xuất.

Ngoài ra, Trưởng lão Truyền Ấn còn có sự cống hiến rất lớn cho giới Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Thế giới, đồng thời ông cũng là một trong những nhà lãnh tụ có tính đại biểu nhất của Phật giáo thế giới. Trưởng lão cũng cống hiến công sức rất lớn về phương diện giao lưu học thuật, giao lưu văn hóa, giao lưu quốc tế giữa Trung Quốc - Nhật Bản, kế thừa truyền thống tốt đẹp của các bậc tiền bối, nỗ lực giữ gìn và phát dương tình hữu nghị giữa Hiệp hội Phật giáo TQ, Phật học viện TQ, Viện Nghiên cứu Phật giáo TQ và Tịnh Độ tông Nhật Bản, Trường Đại học Phật giáo NB.

Trường Đại học Phật giáo căn cứ vào tiêu chuẩn học vị của bổn trường, cho rằng Trưởng lão Truyền Ấn đã có sự cống hiến và đều thành tựu tất cả, công trạng này đáng được trao học vị tiến sĩ danh dự, và quyết định trao học vị tiến sĩ danh dự cho Trưởng lão Truyền Ấn. Hiệu trưởng Sơn Cực Thân Chi còn nói rằng, từ đây về sau sẽ tăng cường mối quan hệ vãng lai hữu hảo giữa Phật học viện TQ và Hiệp hội Phật giáo TQ hơn nữa. Hy vọng có thể được PHVTQ và HHPGTQ luôn quan tâm và ủng hộ trước sau như một.

truonghoc 5.png

Trưởng lão Truyền Ấn phát biểu

Trưởng lão Truyền Ấn đại biểu Hiệp hội Phật giáo TQ, Phật học viện TQ, và lấy danh nghĩa cá nhân mình, cho rằng đây là một danh hiệu vinh quang, mà ông cảm thấy vô cùng vinh hạnh, khi tiếp nhận học vị tiến sĩ danh dự của Trường Đại học Phật giáo Nhật Bản, và bày tỏ sự cảm tạ chân thành nhất đối với Trường Đại học Phật giáo Nhật Bản đã trao ông vinh dự đặc biệt như thế, cũng như biểu lộ sự hoan nghinh nhiệt liệt đối với phái đoàn của Hiệu trưởng Sơn Cực Thân Chi đến viếng thăm và tham dự nghi thức trao giải.

truonghoc 6.png

Ông Tưởng Vĩnh Kiên - Phó Cục trưởng Cục Sự vụ Tôn giáo quốc gia

Trong bài phát biểu, Trưởng lão Truyền Ấn đã hồi tưởng lại, những công trạng và sự cống hiến sáng chói mà Tịnh Độ tông NB và Trường Đại học Phật giáo đã làm vì tình hữu nghị của Phật giáo hai nước, sự tốt đẹp của nhân dân hai nước, cũng như cá nhân sư, qua lịch trình lưu học tại trường Đại học Phật giáo vào thập niên 80 c ủa thế kỷ trước. Trưởng lão nói, hai nước Trung - Nhật là tình lân bang hữu hảo như dải nước nối liền; Phật giáo hai nước hòa hợp như mạch nguồn sữa pháp. Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc sẽ lấy điều này làm khế cơ, đẩy mạnh thêm sự giao lưu hữu hảo của hai nước, củng cố và phát triển sự quan hệ "nối liền sợi dây hoàng kim" của Phật giáo hai nước, thúc đẩy sự tinh tấn dũng mãnh tốt đẹp đời đời của Trung - Nhật. Cuối cùng, Trưởng Lão Truyền Ấn chúc nguyện, Trường Đại học Phật giáo Nhật Bản dưới sự lãnh đạo của Hiệu trưởng Sơn Cực Thân Chi sẽ kế thừa sự nghiệp của tiền nhân, khai thông con đường mai hậu, vì tổ tiên tăng quang, vì đời sau tạo phúc, viết ra một thiên văn chương mới quang huy xán lạn!

truonghoc 7.png

Cư sĩ Đao Thuật Nhân - Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo TQ

truonghoc 8.png

Pháp sư Trạm Như chủ trì

Được biết, Đại học Phật giáo là Học phủ của Tịnh Độ tông Nhật Bản, từ năm 1615, khởi nguyên xây dựng "Thập Bát Đàn Lâm Tịnh Độ Tông", giới Phật giáo Nhật Bản sáng lập Học phủ Phật giáo. Lúc bấy giờ Đại học Phật giáo NB bắt đầu khơi dòng cho lưu học tăng.

Tháng 3-1982, cư sĩ Triệu Phác Sơ - Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đến viếng thăm Nhật Bản, được Đại học Phật giáo trao cho danh hiệu tiến sĩ danh dự, sau này, Hội trưởng Triệu Phác Sơ cùng những nhà lãnh đạo Phật giáo TQ nhiều lần đến tham quan Nhật Bản. Các vị Đại đức cao tăng tông Tịnh Độ NB cũng lần lượt đến thăm viếng Trung Quốc như: Đạo Cang Giác Thuận, Võ Điền Điêu Ngạn, Thành Điền Hữu Hằng, Thủy Cốc Hạnh Chánh, Đằng Đường Cung Tuấn, Cao Kiều Hoằng Thứ... các tăng lữ và tín đồ Tịnh Độ tông NB, cũng đến tham quan các di tích chư Tổ và những ngôi cổ sát như chùa Huyền Trung, chùa Hương Tích... Hai nước Trung - Nhật thường tổ chức các Pháp hội thuộc Tổ đình Tịnh Độ tông, giao lưu hữu hảo ngày càng mật thiết. Trên cơ sở này, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và tông Tịnh Độ Nhật Bản bắt đầu hợp tác cụ thể về phương diện giao lưu học thuật, bồi dưỡng nhân tài.

Từ tháng 2-1981 đến năm 1983, Pháp sư Truyền Ấn - Giáo sư Phật học viện TQ và cư sĩ Diêu Trường Thọ - Quản lý Viện Bảo tàng Văn vật Phật giáo TQ, nhận lời mời đến trường Đại học Phật giáo học tiến tu, và khảo sát tình hình giáo dục Phật giáo Nhật Bản

truongjoc 9.png

Thư ký trưởng Vương Kiện

Tháng 7-1983, Phật học viện Trung Quốc phái 4 học tăng đến Nhật Bản lưu học. Năm 1999, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc cùng với trường Đại học Phật giáo trao đổi ký kết học giả hai phái, Đại học Phật giáo Nhật Bản cũng phái các học giả đến Phật học viện Trung Quốc thăm viếng và nghiên cứu chuyên đề.

truonghoc 10.png

Hợp ảnh lưu niệm

Ngày 3-9 đến 10-9-1986 , Học thuật Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc công cử Thổ Đăng Ni Mã Rinphoche làm cố vấn, ông Chu Thiệu Lương làm Đoàn trưởng, được mời sang Đại học Phật giáo Nhật Bản tham gia Hội nghị giao lưu học thuật Phật giáo Trung - Nhật lần đầu tiên. Sau này, Viện Nghiên cứu Văn hóa Phật giáo Trung Quốc cùng với Trường Đại học Phật giáo Nhật Bản vẫn thường xuyên tổ chức hội nghị giao lưu học thuật Phật giáo. Đây là một hội nghị Phật giáo luôn kiên trì cho đến nay.

Phật giáo Tại Tuyến giới thiệu chùm ảnh trao học vị tiến sĩ cho Trưởng lão Truyền Ấn.

truonghoc 11.png

Nhiệt tình nghinh tiếp

truonghoc 12.png

Trưởng lão Truyền Ấn nhiệt tình nghinh đón phái đoàn

truonghoc 13.png

Trưởng Lão Truyền Ấn hoan nghinh tương kiến
với Giáo sư Phúc Nguyên Long Thiện

truonghoc 14.png

Ông Tưởng Vĩnh Kiên - Phó Cục trưởng Cục Sự vụ Tôn giáo quốc gia bắt tay thân thiết với Hiệu trưởng Sơn Cực Thân Chi

truonghoc 15.png

Hội kiến

truonghoc 16.png

Giao lưu

truonghoc 17.png

Trưởng lão Truyền Ấn tặng lễ phẩm cho Hiệu trưởng Ông Sơn Cực Thân Chi - Hiệu trưởng Đại học Phật giáo Nhật Bản (phải); ông Phúc Nguyên Long Thiện - giáo sư Phật giáo Đại học Phật giáo Nhật Bản, tiền Hiệu trưởng Đại học Phật giáo, Lý sự trưởng Hiệp hội Tịnh Độ tông Hữu nghị Trung - Nhật (giữa); ông Mai Điền Khảo - Cục trưởng Sự vụ Đại học Phật giáo (trái).

truonghoc 18.png
truochoc 19.png
truonghoc 20.png

Trưởng lão Truyền Ấn tặng lễ phẩm cho Hiệu trưởng Sơn Cực Thân Chi

truonghoc 21.png

Trưởng lão Truyền Ấn tặng lễ phẩm cho giáo sư Phúc Nguyên Long Thiện

truonghoc 22.png

Trưởng lão Truyền Ấn tặng bức Mặc bảo tự tay viết
cho giáo sư Phúc Nguyên Long Thiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày