Từ khóa: tu
Tìm thấy 1 kết quả
Suy tư và nhận biết

Suy tư và nhận biết

GN - Có thể nói mọi khổ đau của tất cả chúng ta đều bắt nguồn từ nhận thức sai lầm về thực tại

Thông tin hàng ngày