TƯGH hướng dẫn thực hiện Hiến chương sửa đổi lần 5

GNO - Hôm nay 1-3, Trung ương Giáo hội đã ra văn bản hướng dẫn việc thực hiện Hiến chương đã được thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII.

Văn bản mang số hiệu 043/TT/HĐTS do HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS ký ban hành.

Theo đó, Trung ương Giáo hội đã hướng dẫn các cấp Giáo hội tỉnh, thành và quận, huyện việc sử dụng danh xưng và bảng hiệu một cách thống nhất trên phương diện: tiêu đề và bảng hiệu trụ sở; hình thức ký văn bản và cả việc giới thiệu trong các văn bản.

wwwT1 (2).JPG


Một phiên làm việc của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII

Liên quan đến nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thông tư cho biết sẽ theo Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mỗi đơn vị tỉnh, thành có số lượng không quá 57 thành viên; Ban Thường trực Ban Trị sự không quá 27 thành viên. Do đó, tại Đại hội Đại biểu Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2012-2017, cơ cấu nhân sự chưa đủ số lượng theo quy định, các đơn vị tổ chức Hội nghị mở rộng để suy cử bổ sung nhân sự. Đối với Ban Thường trực Ban Trị sự, Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ 5), thành lập thêm 03 (ba) ban chuyên môn mới, đó là Ban Thông tin-Truyền thông, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát. Do đó, Phật giáo cấp tỉnh tiến hành trình tự thủ tục thành lập thêm 03 ban chuyên môn theo Hiến chương và ký quyết định công nhận. Số lượng mỗi ban không quá 37 thành viên.

Riêng nhân sự Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có số lượng không quá 47 thành viên; Ban Thường trực không quá 25 thành viên. Do đó, tại Đại hội Đại biểu Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017, hoặc nhiệm kỳ 2011-2016, cơ cấu nhân sự chưa đủ số lượng theo quy định, các đơn vị cũng tổ chức hội nghị mở rộng để suy cử bổ sung nhân sự. Đồng thời, tiến hành trình tự thủ tục thành lập thêm 03 ban chuyên môn theo Hiến chương và ký quyết định công nhận. Số lượng mỗi ban không quá 15 thành viên.

Về khuôn dấu, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng xin khắc và đổi khuôn dấu mới cho các Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện theo danh xưng được quy định trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ 5).

Khuôn dấu hiện có vẫn có giá trị pháp lý cho đến khi khắc đổi khuôn dấu mới, sau đó khuôn dấu cũ được hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

Thông tư cũng hướng dẫn về chế độ làm việc của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, cấp huyện và thông báo về việc học tập, triển khai Hiến chương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày