Từ khóa: túi gạo
Tìm thấy 1 kết quả
Túi gạo nghĩa tình chùa Ân Thọ

Túi gạo nghĩa tình chùa Ân Thọ

GNO - Trong những ngày vừa qua, người dân nghèo, khó khăn tại thành phố Tân An và các huyện lân cận đến chùa Ân Thọ để nhận gạo của chùa chia sẻ khó khăn trong mùa dịch.

Thông tin hàng ngày