Từ khóa: Tượng cũ
Tìm thấy 1 kết quả
Có nên thờ tượng cũ?

Có nên thờ tượng cũ?

GNO - Hôm rồi tôi đi chùa, nhờ duyên lành nên thỉnh được pho tượng Bồ-tát Quan Âm cũ bị hư hại nhỏ, gãy mất vài ngón tay với một cánh sen nhưng nhìn chung thì tượng vẫn đẹp, hảo tướng. Xin hỏi, tôi có thể thờ Ngài được không?