Từ khóa: tuyển Phật trường
Tìm thấy 3 kết quả
Lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Hưng tại Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Ý nghĩa của Phật sự Đại giới đàn - Chọn người làm Phật

Giác Ngộ - Từ xưa đến nay, không phải ngẫu nhiên, Đại giới đàn nào, ban tổ chức cũng treo biểu ngữ “TUYỂN PHẬT TRƯỜNG”. Điều đó khẳng định mục đích và ý nghĩa Phật sự này là nhằm tuyển người học Phật và làm Phật , chứ không làm gì khác.

Thông tin hàng ngày