Từ khóa: vầng trăng
Tìm thấy 2 kết quả
Bài đăng trên Giai phẩm Vu lan Phật lịch 2566 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đập cái thau kia đi

GNO - Có một gã hành khất tự dựng túp lều tranh trên mảnh đất nghèo. Gia tài anh chỉ là cái thau bể và một thùng gỗ với những vật dụng linh tinh, không có giá trị gì.
Ảnh: Diệu Tướng Am

Như vầng trăng sáng giữa hư không

GN - Trong Phật giáo, dù thể hiện dưới hình thái nào, diệu tướng của chư Phật, Bồ-tát luôn gắn liền với vẻ đẹp tròn đầy nhân hậu, thanh tịnh, dịu dàng và yêu thương.