[Video] Chư Tăng TP.HCM tác pháp Tự tứ, khánh tuế Đức Pháp chủ và chư vị Trưởng lão


Đăng ký Giác Ngộ TV để xem nhiều pháp thoại, tin tức Phật giáo trong và ngoài nước

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày