[Video] Đức Pháp chủ cùng chư Trưởng lão tác pháp an cư chung với chư Tăng tại Việt Nam Quốc Tự


Đăng ký Giác Ngộ TV để theo dõi nhiều video tin tức, pháp thoại khác

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày