[Video] HT.Thích Thiện Chiếu được phục hồi trụ trì

[GNO-Video] HT.Thích Thiện Chiếu hôm nay 31-10, đã ra thất, cùng các đệ tử cung nghinh Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng quang lâm chùa Kỳ Quang 2.


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày