[Video] Phổ biến hành chánh điện tử tại Việt Nam Quốc Tự

[GNO-Video] Lần đầu tiên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phổ biến hành chánh điện tử qua khóa tập huấn trong 2 ngày 26 và 27-11-2020 tại Việt Nam Quốc Tự cho 158 học viên là Tăng Ni, cư sĩ thư ký các ban chuyên môn, Ban Trị sự 24 quận, huyện trên địa bàn.


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày