[Video] Tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh


GHPGVN ban hành Thông bạch về việc tổ chức tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn (Aggajāti), Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh theo nghi thức cấp cao của Giáo hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày