[Video] Thông điệp đầu năm mới của Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ GHPGVN

GN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh GHPGVN đại lao tuyên đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày