[Video] Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào và chư tiền bối hữu công


Xem bản tin truyền hình của Giác Ngộ TV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày