Từ khóa: Vũ Giang
Tìm thấy 1 kết quả
Hòa thượng Thích Thanh Sơn giữ thói quen đọc Báo Giác Ngộ mỗi kỳ - Ảnh: Vũ Giang/BGN

Hòa thượng Thanh Sơn: "Mong Giác Ngộ truyền tin nhanh hơn"

GNO - Hòa thượng Thích Thanh Sơn là một trong những độc giả trung thành của Báo Giác Ngộ. Hòa thượng cho biết, có những kỳ báo Giác Ngộ thiết thực, tôi đều giữ lại làm tư liệu để qua đó hướng dẫn cho Phật tử tu học sinh hoạt đúng Chánh pháp.