Từ khóa: Vu Lan Hiếu Hạnh
Tìm thấy 2 kết quả
Tác giả Trần Quốc Tuấn

Vu lan nhớ mẹ

GNO - Sài Gòn dịch dã, nằm nghe mưa nắng. Mùa Vu lan đầu tiên xa nhà, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, bầu trời vắng mây nhớ mẹ vô cùng.

Thông tin hàng ngày