Từ khóa: xử phạt
Tìm thấy 1 kết quả
Ảnh: Quảng Điền

Những khoảng lặng cần thiết

GN - Người xưa nói điều gì mình không muốn thì đừng có áp đặt cho người khác (kỷ sở bất dục vật thi ư nhân), trong duyên sinh, nếu con người có thái độ ứng xử như thế thì chắc chắn sẽ không có sự tranh chấp, làm phiền nhau...