Ý nghĩa hình tượng tổ Bồ Đề

  Tin cùng chuyên mục

  Tin mới

  Ảnh minh họa

  Nhờ đoạn trừ và tư duy mà diệt tận phiền não

  GN - “Một thời Phật du hóa ở Câu-lâu-sấu, tại đô ấp Kiếm-ma-sắt-đàm, đô ấp của Câu-lâu… Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: Có bảy sự đoạn trừ lậu, phiền não, pháp ưu sầu. Những gì là bảy?

  Thông tin hàng ngày