100 hành giả kiết giới an cư tại tổ đình Tịnh Độ

GNO - Sáng qua, ngày 17-5 ÂL (11-6-2017), 100 chư Tăng các huyện phía Nam Quảng Nam đã vân tập tổ đình Tịnh Độ (phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) để kiết giới cấm túc an cư trong ba tháng.

Sau khi lễ Tổ tại Tổ đường, chư tôn đức đã làm lễ đối thú, tác pháp an cư Phật lịch 2561.

IMG_0062 (Copy).jpg


Lễ Tam bảo trước khi thực hiện nghi thức đối thú an cư

TT.Thích Phước Minh, Tuyên Luật sư đạo tràng tác pháp Yết-ma, ĐĐ.Thích Chánh Huệ xướng giới tướng của nội ngoại giới, chư tôn đức khai chuông bảng và thực hiện nghi thức quá đường với bữa cơm lục hòa ngày đầu tiên.

Trong suốt ba tháng, ngoài những thời khóa tụng kinh, bái sám, hành thiền, chư tôn đức trong Ban chức sự đạo tràng còn tổ chức giảng dạy về giới luật, oai nghi và Phật pháp căn bản, thảo luận chuyên đề, nhằm nuôi dưỡng tinh thần lục hòa, trang bị cho chư hành giả những kiến thức trên các công tác Phật sự.

Đạo tràng an cư tại tổ đình Tịnh Độ (TP.Tam Kỳ), dành cho chư Tăng ở các huyện phía Nam Quảng Nam tham gia kiết giới an cư tu học, có 94 Tỷ-kheo, 6 Sa-di và 10 điệu.

Tại đây, chư Tăng đã cung thỉnh HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam làm Chứng minh đạo tràng; HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Phó ban Tăng sự PG tỉnh làm Thiền chủ; TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni PG tỉnh làm Giáo thọ và Tuyên Luật sư đạo tràng.

Mỗi nửa tháng, vào ngày mùng 1 và 15 ÂL, đạo tràng tổ chức tu Bát quan trai dành cho Phật tử.

IMG_0068 (Copy).jpg
Chư tôn đức lớn đối thú an cư

IMG_0109 (Copy).jpg
Các vị Tỳ-kheo trẻ bạch pháp an cư

IMG_0131 (Copy).jpg
Tại trường hạ Tịnh Độ có 110 hành giả (kể cả điệu)

*Được biết, trước đó, vào ngày 16-5 năm Đinh Dậu (10-6-2017) chư Ni trong toàn tỉnh đã kiết giới an cư tại 3 địa điểm: đạo tràng chùa Bảo Thắng (TP.Hội An) có 101 Tỷ-kheo-ni, 16 Thức-xoa-ma-na, 23 Sa-di-ni, 10 điệu; tại đạo tràng chùa Châu Phong (thị xã Điện Bàn) có 14 Tỷ-kheo-ni, 4 Thức-xoa-ma-na, 4 Sa-di-ni và 2 điệu và tại đạo tràng chùa Sư nữ Diệu Quang (TP.Tam Kỳ) có 20 Tỷ-kheo-ni, 5 Thức-xoa-ma-na và 15 điệu.

Xuân Sáng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày