223 giới tử Tỳ-kheo-ni diễn tập đăng đàn truyền giới

GNO - Theo đó, 8 giờ sáng nay, 29-11 (nhằm ngày 18-10-Ất Mùi), Ban Điều hành giới trường Ni, chư tôn đức giáo phầm truyền giới Ni … đã quang lâm giới trường Từ Nghiêm giáo giới, diễn tập giới tử Tỳ-kheo-ni đăng đàn truyền giới.

NT.Thích Như Châu, Trưởng ban Điều hành giới trường Ni; NT.Thích Như Hải, Phó ban Thường trực giới trường Ni cùng chư tôn đức Ni các Ban Điều hành giới trường Ni, Ban Thư ký, Ban Quản giới tử… quang lâm giới trường Tỳ-kheo-ni thăm, giáo giới oai nghi tế hạnh, diễn tập đăng đàn truyền giới cho 223 giới tử Tỳ-kheo-ni.

ANH AA (16).JPG
Cung thỉnh chư tôn đức Ni quang lâm giới trường

ANH AA (6).JPG
Niêm hương bạch Phật

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, NT.Thích Như Châu Trưởng ban Điều hành giới trường Ni; NT.Thích Như Hải, Phó ban Thường trực giới trường Ni có đôi điều giáo giới đến giới tử. Theo đó, quý Ni trưởng nhắc nhở giới tử tuân thủ thanh quy giới trường, phát tâm lễ Phật, tụng niệm sám hối, cầu nghiệp xấu tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, thanh lọc ba nghiệp thanh tịnh để thọ nhận giới pháp.

Quý Ni trưởng cũng giáo giới  oai nghi tế hạnh, cần tuân thủ thanh quy giới trường, tuân thủ nội quy giới đàn. Đặc biệt, giới tử là người phát tâm cầu thọ giới pháp cần phải biết giới pháp là tối quan trọng của người xuất gia.

Giới tử trong thời gian thọ giới nên phát tâm dũng mảnh cần cầu giới pháp, cung kính tôn trọng, tâm niệm hồng danh Hòa thượng đàn đầu, chư tôn đức A-xà-lê, giáo thọ, Ban Tổ chức… để giới đàn trang nghiêm và thanh tịnh. Giới tử trong sạch ba nghiệp để cầu thọ giới pháp và đắc giới.

ANH AA (13).JPG
NT.Thích Như Châu giáo giới đến giới tử

ANH AA (11).JPG
... về giữ gìn, tuân thủ thanh quy giới trường

Tại giới trường Tỳ-kheo-ni, NS.Thích Nhật Khương, Phó Phân ban Ni giới T.Ư, phụ trách Giáo dục, dẫn thỉnh giới đàn đàn Tỳ-kheo-ni đã sinh hoạt với giới tử.

Theo đó, Ni sư nhắc nhở giới tử tác phong, oai nghi của giới tử trong giới đàn. NS.Thích Nhật Khương cũng đã diễn tập phương cách tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni tại giới trường Từ Nghiêm.

Theo đó, Tỳ-kheo-ni tại giới trường Từ Nghiêm tuân thủ theo phương thức tấn đàn truyền giới truyền thống là 3 giới tử 1 đàn chứ không tấn đàn nhiều người cho dù sẽ mất thời gian hơn.

ANH AA (8).JPG
Giới tử y giáo phụng hành

ANH AA (12).JPG
Quý Ni trưởng giáo giới đến giới tử, cần phát tâm dũng mảnh cần cầu giới pháp

Do đó, tại giới trường Từ Nghiêm có 222 giới tử sẽ có 74 đàn truyền giới. Theo nghi thức giới trường, mỗi đàn, giới tử đảnh lễ Hội đồng Tam sư và Thất chứng, ngay sau đó nghi thức tác pháp yết-ma truyền giới, giới tử thọ giới.

Các nghi thức tân Tỳ-kheo-ni đến giới trường đại Tăng cầu thọ Chánh pháp yết-ma (chùa Huệ Nghiêm, Q.Bình Tân) cũng được NS.Thích Nhật Khương giải thích và dặn dò chu đáo. Nhằm giúp giới tử trang nghiêm thọ nhận giới pháp và các buổi tân Tỳ-kheo-ni đến Giới trường đại Tăng cầu thọ Chánh pháp yết-ma được diễn ra trang nghiêm và đúng pháp.

ANH AA (17).JPG
NS.Thích Nhật Khương diễn tập đăng đàn truyền giới cho giới tử

ANH AA (1).JPG
Sinh hoạt nhắc nhở giới tử giữ gìn oai nghi tế hạnh

Trước đó, sáng sớm hôm nay, giới tử tại giới trường Từ Nghiêm đã chấp tác cùng nhau ở hậu liêu giới trường và tảo thực chuẩn bị cho buổi sinh hoạt nội quy, diễn tập đăng đàn truyền giới.

ANH AA (3).JPG
Giới tử chấp tác tại hậu liêu của giới trường

ANH AA (4).JPG
Giới tử Tỳ-kheo-ni cùng nhau chuẩn bị bữa sáng

ANH AA (5).JPG
Giới tử tảo thực

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày