253 Tăng Ni H.Hóc Môn chính thức vào hạ

GNO - Sáng 16-4 nhuần (7-6-2020), 253 hành giả Tăng Ni các tự viện trên địa bàn H.Hóc Môn vân tập chùa Quang Thọ (xã Xuân Thới Thượng) và chùa Phước Thiện (xã Nhị Bình) tác pháp đối thú an cư tại chỗ.

HM (7).jpg


Chư Tăng trang nghiêm ngày kiết giới

Theo chương trình an cư, vào mỗi nửa tháng chư Tăng sẽ tập trung về chùa Quang Thọ; chư Ni về chùa Phước Thiện để tụng giới và sinh hoạt Tăng sự. Qua đó, BTS GHPGVN huyện sẽ thông  tin và triển khai các Phật sự liên quan đến Tăng Ni tự viện trong thời gian hạ.

Ngoài ra, 3 tháng An cư, BTS còn thỉnh lãnh đạo Phật giáo TP đến sách tấn Tăng Ni tu học; mời lãnh đạo các cấp chính quyền đến triển khai các quy định, chính sách và chủ trương của nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng.

Được biết, năm nay toàn huyện Hóc Môn có 4 điểm an cư kiết hạ cho chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn, gồm 2 điểm tập trung là chùa Hoằng Pháp (chư Tăng), tịnh xá Ngọc Điểm (chư Ni Hệ phái Khất sĩ); hai điểm tại chỗ là chùa Quang Thọ (chư Tăng) và chùa Phước Thiện (chư Ni).

HM (13).jpg
HT.Thích Thiện Minh và TT.Thích Chân Tính thực hiện phép Thượng tọa đối thú

HM (10).jpg
Chư hành giả Tăng

HM (3).jpg
Hơn 128 hành giả Ni H.Hóc Môn vào mùa an cư

HM (2).jpg
Cúng xuất sanh trước giờ quá đường

HM (1).jpg
Chư Ni quá đường tập trung ngày kiết giới

Quảng Hậu
- Ảnh: Huệ Thông

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày