530 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Thiện Hoa

GNO - Từ ngày 3 đến 5-11-2020 (18 đến 20-9-Canh Tý), BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại giới đàn Thiện Hoa với 530 giới tử thọ giới tại hai điểm truyền giới là chùa Phước Hậu (giới đàn Tăng) và chùa Phật Tánh (giới đàn Ni) - tại xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

ĐGĐ Thiện Hoa - Trà Ôn (2).jpg


Cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm điểm truyền giới tại chùa Phước Hậu

Sáng 4-11, tại 2 điểm truyền giới trên, BTC đã chính thức đăng đàn truyền giới cho 104 giới tử Sa-di và 210 giới tử Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni.

Buổi chiều cùng ngày, tại chùa Phước Hậu, BTC đăng đàn truyền giới cho 137 giới tử Tỳ-kheo; Hội đồng Thập sư do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng làm Hoà thượng Đường đầu, HT.Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê, và HT.Thích Giác Giới làm Giáo thọ A-xà-lê.

Tại điểm truyền giới chùa Phật Tánh, truyền giới cho 106 giới tử Tỳ-kheo-ni do NT.TN.Trí Tiên làm Hoà thượng Đường đầu, NS.TN.Như Minh làm Yết-ma A-xà-lê và NS.TN.Như Hải làm Giáo thọ A-xà-lê.

Được biết, Đại giới đàn Thiện Hoa năm 2020 do HT.Thích Như Tước, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long làm Trưởng BTC. Trước đó, Đại giới đàn này đã phải tạm hoãn vài lần do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Và cũng vì đại dịch, BTC Đại giới đàn quyết định không tổ chức lễ khai mạc (lễ hành chánh). Bên cạnh đó, tất cả giới sư, giới tử... khi tham gia truyền thọ giới trong thời gian diễn ra Đại giới đàn đều được đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn...

Sau đây là hình ảnh PV Giác Ngộ ghi nhận tại điểm truyền giới chùa Phước Hậu, trong buổi tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo chiều 4-11:

ĐGĐ Thiện Hoa - Trà Ôn (5).jpg
Cung thỉnh Hội đồng Thập sư quang lâm giới trường

ĐGĐ Thiện Hoa - Trà Ôn (7).jpg

ĐGĐ Thiện Hoa - Trà Ôn (6).jpg

ĐGĐ Thiện Hoa - Trà Ôn (8).jpg
Chư tôn đức giới sư

ĐGĐ Thiện Hoa - Trà Ôn (10).jpg
Giới tử Tỳ-kheo phủ phục cung thỉnh chư giới sư

ĐGĐ Thiện Hoa - Trà Ôn (15).jpg

ĐGĐ Thiện Hoa - Trà Ôn (14).jpg
Chư tôn đức giới sư bạch Phật

ĐGĐ Thiện Hoa - Trà Ôn (18).jpg

ĐGĐ Thiện Hoa - Trà Ôn (16).jpg

ĐGĐ Thiện Hoa - Trà Ôn (17).jpg
Hội đồng Giới sư đăng đàn truyền giới

ĐGĐ Thiện Hoa - Trà Ôn (17a).jpg
Giới tử cần cầu giới pháp

ĐGĐ Thiện Hoa - Trà Ôn (22).jpg
Quang cảnh đàn truyền Tỳ-kheo giới tại điểm truyền giới chùa Phước Hậu

Bảo Toàn/ Báo Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1173 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nhập Không môn vào thế giới Phật

GNO - Tu thiền, ngộ được thiền và tu đến mức nhập Không môn là vào cửa Không, thiền sư sẽ thấy mình tan biến vào hư không, tất cả là hư không, lúc đó không còn có ngã, nhơn và thọ giả, nói cách khác, không còn gì, gọi là Niết-bàn được giải thoát.

Thông tin hàng ngày